• ფაილი
  • ფაილის იმპორტი(Ctrl+O)
  • გასუფთავება(Ctrl+E)
  • დიზაინებში შენახვა(Ctrl+S)
 • დიზაინები

   ჩემი დიზაინები

   • ყველა კატეგორია
   • Category #1
   • New Category
  • ბეჭდვა

    დიზაინის ბეჭდვა

  • გაზიარება

    გააზიარეთ თქვენი დიზაინი უკან დაბრუნება

   • შექმენით ბმული და გააზიარეთ თქვენი დიზაინი

    Your link has been created successfully

    Share to:

  • დახმარება
   • Quick help

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • სამომხმარებლო დახმარების ფანჯარა
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2017-2019 Lumise Inc.
    All Rights Reserved.

    Powered by vizitka version 1.9.7

  • Shop
  • Undo
  • Redo
  • დიზაინი
  • შაბლონები
  • კლიპარტები
  • ფოტოები
  • ტექსტი
  • ფიგურები
  • ფენები
  • ხატვა
  დააკლიკეთ ან ჩაყარეთ ფოტოები აქ

   ტექსტის დასამატებლად დააკლიკეთ ან გადაიტანეთ დიზაინის ფანჯარაში

    თავისუფალი ხატვის რეჟიმი

    შეინახეთ ფერი
     რჩევა: ფუნჯის ზომის სწრაფი ცვლილებისათვის, დიზაინის ფანჯარაში დაატრიალეთ მაუსის ბორბალი

     Bug Reporting

     Please let us know if you find any bugs on this design tool or just your opinion to improve the tool.

     Tips: If you want to send content with screenshots or videos, you can upload them to imgur.com or any drive services and put links here.

     • Start designing by adding objects from the left side
     • All selected objects are grouped | Ungroup?
     • Group objects Group the position of selected objects
      • ფერის პარამეტრები

       შეინახეთ ფერი

      • შექმენით QR კოდი
      • პარამეტრები
       • მონიშნული ობიექტის ავტომატური განლაგება
        სხვა ობიექტებთან მიმართებაში
       • კი: შაბლონის ცვლილებისას შეინახება ობიექტები
        არა: შაბლონის ცვლილებამდე წაიშლება ობიექტები
       • ახლის დამატების ნაცვლად, შეიცვალოს მონიშნული სურათი
      • სურათის ჩანაცვლება
      • შემოჭრა
      • Mask
       • აირჩიეთ mask-ის ფენა

      • ფონის წაშლა
       • ფონის წაშლა

       • სიღრმე:

       • რეჟიმი:

      • ფილტრები
       • ფილტრები

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • სიკაშკაშე:

       • ინტენსივობა:

       • კონტრასტი:

      • ფილტრების მოხსნა
      • ხატვის დასაწყებად, დააკლიკეთ და ამოძრავეთ მაუსი Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QR კოდის ტექსტი
      • ფერის პარამეტრები
       • ფერის პარამეტრები

        შეინახეთ ფერი

        • გამჭვირვალობა:

        • კონტურის სისქე:

        • კონტურის ფერი:

       • Ungroup position
       • ფენების ორგანიზება
       • პოზიცია
        • ობიექტის პოზიცია

         პოზიციის დაბლოკვა:

        • ცენტრში ვერტიკალურად
        • ზევით მარცხნივ
        • ზევით ცენტრში
        • ზევით მარჯვნივ
        • ცენტრში ჰორიზონტალურად
        • შუაში მარცხნივ
        • შუაში ცენტრში
        • შუაში მარჯვნივ
        • დააჭირეთ ← ↑ → ↓ რათა გაამოძრაოთ 1 px-ით,
         SHIFT-ით კომბინაციაში გამოძრავდება 10px-ით
        • ქვევით მარცხნივ
        • ქვევით ცენტრში
        • ქვევით მარჯვნივ
       • ტრანსფორმაცია
        • ბრუნვა:

        • X-დახრა:

        • Y დახრა:

        • Flip X:
         Flip Y:

         თავისუფალი მოძრაობისთვის
         დააჭირეთ SHIFT+⤡

       • ფონტის დასახელება
       • ტექსტის რედაქტირება
        • ტექსტის რედაქტირება

        • ფონტის ზომა:

        • სიმბოლოებს შორის სივრცე

        • სტრიქონების შორის სივრცე

       • ეფექტები ტექსტზე
        • ეფექტები ტექსტზე

        • რადიუსი

        • ინტერვალი

        • მრუდი

        • სიმაღლე

        • პოზიცია

        • შევსება

       • ტექსტის განლაგება
       • მთავრული / ნუსხური
       • სქელი
       • დახრილი
       • ხაზგასმული

       Please select a product to start designing

       მასშტაბისათვის დასქროლეთ