სარეკლამო კომპანია VIZITKA.GE

ატვირთეთ თქვენი დიზაინის ფაილები

ტექნიკური მოთხოვნები ფაილზე

დიზაინი დამზადებული უნდა იყოს ყოველი გვერდიდან 2 მმ. ჩამოსაჭრელი ველების გათვალისწინებით.

იმ შემთხვევაში, თუ დიზაინი მომზადებულია ვექტორულ რედაქტორში (CorelDraw, Adobe Illustrator და ა.შ.), მაშინ მასში ყველა ტექსტური ობიექტი უნდა გადაკეთდეს კონტურში.

იმ შემთხვევაში, თუ ვექტორულ რედაქტორში დიზაინის შექმნისას გამოყენებული იყო ვექტორული ეფექტები (გამჭვირვალობა, ჩრდილები, რთული ფონები, ლინზები და ა.შ.), შეცდომის თავიდან აცილების მიზნით, ეს ობიექტები უნდა გაირასტროს.

სურათების და სხვა რასტრული ობიექტების რეზოლუცია უნდა იყოს მინიმუმ 300 dpi.

დიზაინის ყველა ობიექტის პროფილად გამოყენებული უნდა იყოს CMYK პროფილი.

ტექსტი დიზაინის ყოველი მხრიდან დაშორებული უნდა იყოს მინიმუმ 5 მმ-ით.

ფაილის ნებადართული ფორმატებია: pdf, eps, ai, cdr, tiff (tif), jpg, psd, rar, zip, 7z.


Free HitCounter